Pogoji uporabe

 SPOLOŠNII POGOJI POSLOVANJA S POLITIKO ZASEBNOSTI  

  1. SPLOŠNO
Ponudnik - LASTNIK IN UPRAVLJALEC SPLETNE STRANI WWW.AMANI.SI, KOT PROFILA NA METI (FACEBOOK) “TEMPELJ MIRU IN DUHA” JE
AMANI , druge storitvene dejavnosti, PATRICIJA DERSTVENŠEK S.P. ŠTIHOVA ULICA 13 1000 LJUBLJANA
070/610-822 e – pošta : info@amani.si
Ponudnik storitev in dejavnosti na omenjeni spletni strani in profilu, spoštuje pravico stranke oziroma uporabnika do zasebnosti in se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo Evropske Unije o varstvu podatkov.
V primeru, da se stranka znaje pred povezavo spletnih mest drugih ponudnikov, sama prevzema vso odgovornost za spoštovanje zasebnosti in vsebino navedenih spletnih mest ali strani, ki se jih odloči obiskati. Podjetje ne prevzema nikakršnje odgovornosti za dogajanje na prej omenjenih spletnih mestih ali straneh. Posledično ne prevzema nikakršnje odgovornosti, za vsebino in delovanje obiskanih drugih spletnih strani, ki niso v domeni zgoraj omenjenega ponudnika oziroma kamor vodijo povezave, podjetje AMANI S.P. ni odgovoren v ničemer.
2. ZIBRANJE PODATKOV:
Za uspešno obravnavno prejetih rezervacij ali nakup izdelka oziroma storitve podjetja, se šteje elektornsko sporočilo ali telefonski klic, kjer stranka pusti naslednje podatke:
IME IN PRIIMEK NASLOV TELEFONSKA ŠTEVILKA ELEKTRONSKI NASLOV STRANKE
Ponudnik slednje podatke zbira preko spletnih prijav oziroma prijav preko povezave z elektronskim naslovom podjetja: info @amani.si, ki omogoča komunikacijo ter obveščanje stranke o novitetah oziroma neplačanih računih ipd., kar je vezano na stranko in njeno aktivnost- del v podjetju oziroma za podjetje. V primeru, da prejme opomin ali opozorilo na neplačano storitev ali nakup izdelka iz elektornskega naslova : reklamacije@amani.si, se slednje smatra kot uradni naslov ene od možnosti telekomunikacijske storitve in je za podjetje enako veljaven kot prvi elektronski naslov.
Zbirajnje podatkov se začne, ko stranka sama, prostovljno in s samostojno sprejeto odločitvijo, zaupa zgoraj navedene osebne podatke. Slednje je tudi pogoj za poslovanje podjetja s stranko! Zbiranje je brezplačno in ga lahko stranka kadarkoli prekliče pisno, saj je namenjeno za obravnano interne komunikacije, kot je obveščanje o novitetah ali spremembah, ki se pojavijo skozi poslovanje podjetja.
V primeru osebnega stika, druženja skozi dogodke in predavanja, meditacije in srečevanja ter podobno, se podatki zbirajo s prostovljno pisno obliko stranke privolitve.
Stranka povsem sama odgovarja za točnost podatkov, zato tudi v primeru nepravilno navedenih podatkov stranke, iz strani podjetja, ki bi nastale kot posledica strankine nepravilne navedbe podatkov. Podjetje tako ne prevzema odgovornosti o točnosti podatkov stranke, ki jih navede za obravnavo tako pri sodelovanju v internem zbiranju kot v postopkih plačila računa.
V primeru navedbe lažnih podatkov iz strani stranke, zlorabe tretjega imena ali lažne osebnosti, bo podjetje zoper stranki podalo kazensko ovadbo oziroma bo delovalo v skladu s kazenskim in vsemi ostalimi ustreznimi postopki, ki so skladni s kazenskim področjem veljavnih zakonov Zakonika Republike Slovenije .
3. NAMEN ZBIRANJA PODATKOV
Vsi zgoraj navedeni podatki stranke služijo izključno za namene podjetja, kot izvedba naročila storitve ali izdelka ali potrditev udeležbe za enega od dogodkov oziroma meditacij oziroma srečanja oziroma predavanja, za katerega se stranka odloči. V kolikor je za slednje potrebno izdati račun, so zato podatki stranke toliko bolj zaželjeni oziroma kar zahtevani, da podjetje lahko posluje v skladu z veljavno Zakonodajo RS tega področja.
Podjetje oziroma ponudnik se zavezuje, da svojih podatkov ne posreduje tretjim osebam v kolikor od nje ne zatevajo slednjega uradne institucije oziroma v primerih, kjer so lahko izdani računi in podatki pomoč v postopkih uradnih preiskav. Poslovanje v skladu z veljavno Zakonodajo RS.
V primeru, kot je naročilo izdelka po naročilu, je oziroma bo stranka seznanjena, da ji izdelek je lahko poslan iz naslova podjetja, ki ji bo izdelek po naročilu tudi izdelal. Posledično bo podjetje iskalo iz strani stranke tudi njeno dovoljenje oziroma strinjanje, da lahko izvedemo poslovanje na način, ki bo najbolj ugoden in hiter tudi strank stranke. Stranka svoje dovoljenje odda v pisni obliki na email naslov info@amani.si oziroma kot odgovor na prejeto elektronsko sporočilo podjetja, ki jo bo predhodnje tudi obvestil oziroma prosil za dovoljenje.
S sprejetim elektronskim sporočilom, kjer stanka pristane, da ji lahko izdelek pošlje tudi naš poslovni partner, to pomeni, da bodo njeni osebni podatki, zgoraj navedeni služili samo v primeru dostave pošiljke, ki pa ga lahko stranka tudi spremeni oziroma navede na drug naslov že ob naročilu oziroma podanem naslovu za prejem pošiljke.

4. PRIJAVA NA ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE
Elektronske novice omogočajo seznanjanje stranke z novitetami in ponudbo podjetja, ki jo skoz svoje delovanje, lahko nenehno izpopolnjuje oziroma dopolnjuje ipd. Stranko želi na ta način obveščati tudi o dogodkih, morebitnih srečevanjih, meditacijah ipd.
V kolikor stranka na kakršen koli način pusti svoje osebne podatke v sklopu aktivnih opcij podjetja AMANI S.P., se smatra, da stranka soglaša s prejemanjem občasnih novih, reklam ali obvestil iz strani podjetja.
Za odjavo prejemanja promocijske reklame oziroma pošte v elektronski obliki, lahko stranka na info@amani.si, kadarkoli pošlje elektronsko sporočilo, kjer bo pisalo njene podatke ter željo - prijavo/odjavo (v tem primeru), brez pojasnjevanja razlogov za odjavo.
5. ČAS HRAMBE PODATKOV TER PREKLIC SOGLASJA O ZBIRANJU IN HRAMBI PODATKOV
Osnovni podatki, ki jih s soglasjem poda stranka, se hranijo do preklica.
To pomeni, da stranka lahko kadarkoli tudi prekliče soglasje o zbiranju in hrambi podatkov, preko elektornskega poštnega predala, kar bo služilo tudi v dokaz, da je stranka poslala zahtevek za preklic omenjenega soglasja.
Preklic z vašimi osnovnimi podatki, ki morajo biti enaki kot v bazi, pošljete na info@amani.si, z navedeno zadevo : PREKLIC SOGLASJA OZIROMA HRAMBE MOJIH PODATKOV (stranke).
V primeru izakazanega lažnega soglasij ali lažnih podatkov, podjetje ne sprejema odgovornosti o točnosti, niti podatkov ne preverja o točnosti. Posledično pa lahko sproži vse postopke, ki so povezani z institucijam kazenskega pregona, v kolikor so podatki lažni ali zlorabljeni iz strani stranke.
V primeru rabe podatkov tretje osebe ,podjetje AMANI S.P. ne prevzema odgovornosti in jih po uradni prijavi, izbriše iz sistema avtomatsko!

6. DELJENJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Vaši osebni podatki oziroma osnovni podatki (i&p,naslov, tel,…) so lahko podani skupaj z naročilom za “ izdelke po naročilu” samo v primeru, da se stranka predhodnje strinja, da ji podjetje, ki jih izdeluje, lahko pošlje direktno na naslov stranke oziroma tja, kamor si želi.
OZIROMA BREZ DOVOLJENJA STANKE, SOGLASJA, Z OSEBNIMI PODATKI NE RAZPOLAGA Z DRUGIMI OZIROMA DELI.

7. PIŠKOTKI

Obisk profila na Facebook strani, pomeni, da so v domeni FACEBOOK PODJETJA OZIROMA METE. FB PROFIL: TEMPELJ MIRU IN DUHA AMANI.
Obisk naše spletne strani pa omogočajo naslednji piškotki.

8. POGOJI POSLOVANJA S PRAVILNIKOM
Vsi izdelki in storitve, ki jih na kakršenkoli način promuvira podjete AMANI S.P., vključno s spletno stranjo, so v namen ozaveščenja o boljšem in bolj zdravem načinu življenja ter možnostih, ki jih stranka ima na voljo, glede na dandanašnjo ponudbo in napredku. Deluje se tako v smeri osebnostne rasti posameznika, z namero njegovega svobodnega odločanja, brez prisile ali vsiljevanja ali tekmovanja z drugimi ponudniki istih ali podobnih izdelkov ali storitev.
Naša metoda kanaliziranja energijskih sporočil, ni znanstveno potrjena veda, niti ne more podjetje zagotoviti 100% izzida napovedanega dogajanja ali dogodka. Posledično to pomeni tudi, da naša storitev nima garancije o praivlnosti napovedi dogodkov ali smeri dogajanja.
Nša metoda zdralvjenja z REIKI pa NI URADNO NADOMESTILO uradne obravnave KLASIČNE URADNE MIDICINE, niti njene ugotovitve NE SLUŽIjo za NADOMESTEK URADNI DIAGNOSTIKI ALI PA DA BI JO KAKORKLI SPODBIJALA.
REIKI NI URADNO PRIZNAN NAČIN ZDRAVLJENJA, IZOBRAŽEVANJA ALI PRIZNAN NAČIN TERAPIJ, če tudi je ga je moč srečati povsod po svetu in samostojna podjetnica, Patricija DERSTVENŠEK, ima zaključeno V.stopnjo izobrazbe zdravstvene smeri.

Tako stranka z naročilom storitev in uprabo izdelkov, kot tudi sprejemanje napotkov, VSE SKUPAJ NAROČA IN UPORABLJA IZKLJUČNO NA LASTNO ODGOVORNOST ter SAMA ODGOVARJA ZA OSEBNO RABO IZDELKOV.
Skozi poslovanje, se bo stranka večkrat lahko srečala z našimi besedami, kot so zdravljenje, izobraževanje, terapije ali svetovanje. Slednje besede so uporabljenje IZKLJUČNO z namenom osebnostne rasti stranke oziroma ozaveščenja posameznika. Posledično posameznik si omogoča drugačen pogled na življenje in posledično si odpira možnosti razširitve svojega obzorja v smeri pozitivne namere, kar je tudi princip delovanja REIKI-ja.
NAŠE TERAPIJE NISO URADNO PRIZNANE OBLIKE TERAPIJ ALI PRISTOPOV K ZDRAVLJENJU ALI IZOBRAŽEVANJU POSAMEZNIKA! SO POMOČ, MOTIVACIJA IN DOBRONAMERNO DELOVANJE V SMERI, da se stranka počuti bolje, je motivirana in posledično si privzdigne lastno vibracijo energij, kot uskladi uravnavanje delovanja energijskega telesa.
S PLAČILOM računa ali predračuna, se okvirni datum rezervacije potrdi tako, kot se potrdi plačilo postopka oziroma storitve oziroma izdelka za stranko in postane tudi rezervacija potrjena.
V primeru, da se pri stranki opazijo psihične ali fizine težave, je pomembno, da se stranka predhodnje posvetuje z zdravnikom ali njenim uradnim terapevtom. Podjetje, lahko brez globje razlage v primeru ugotovitve na začetku srečanja s stranko ali tretmaja, stranko odslovi brez utemeljene razlage, posledično z odbitkom plačanega tretmaja pri vračilu plačila, zaradi najema prostora izključno za njegovo srečanje s stranko ter stroški prihoda svetovalca na dogovorjeno mesto, v skupni vrednosti 25€. Torej, zaradi nastalih stroškov podjetja v takšnem primeru, se stranki ne vrne cele kupnine, kajti stranka ni pokazala niti skrbi zase, še manj pa do izvajalke ali izvajalca.
V kolikor so znaki težav izstopajoči, si podjetje lahko pridružuje tudi možnosti prijav k uradnim institucijam, ki bi lahko stranki pomagali iz bolezenskih stanj oziroma preverili dejansko zdravstveno stanje stranke.
Kot v poduk, s podobnim ravnanjem lahko podjetje ravna tudi v primeru, če na storitev ali terapije pridete neurejeni glede na higienske razmere, pod vplivom različnih substanc ter alkohola, droge oziroma kažete vidne znake nasilja in možnosti ogrožanja okolice.
Tretmaji oziroma storitev, klju temu, da v osnovi stranka lahko zahteva dotike rok, poteka brez dotikov telesa stranke ampak se na primeri razdalji zadržuje roke izvajalke oziroma izvajalca.
Z uradno obliko poslovanja, lahko storitve v imenu podjetja AMANI s.p., opravi tudi zunanji izvajalec ali zunanja izvajalka, kar bo stranka obveščena v e- obliki pravočasno in v primeru, da se ne bo strinjala s slednjim, ji bo podjetje ponudil drug najhitrejši možen termin.

Podjetje se trudi, da je spletna stran akutalna in ažurna, predvsem pa je ustvarjena z namenom za naše stranke. NE PREVZEMA NIKAKRŠNE odgovornosti za napake ali netočno,nepopolne , nepravilne vsebine in informacije objavljene na spletni strani. ENAKO je tudi v primeru, ko se stranka sama odloči, da bo sledila in se zanašala na podane informacije na strani ali pa obiskovala morebitne spletne povezave, ki niso v odgovornosti podjetja AMANI s.p.
Podjetje se kljub občutljivosti področja, poskuša držati etično – moralnih okvirjev družbe, z namenom dobrobita za okolje in predvsem dobrega vpliva na posameznikovo samopodobo. Slednje pa je v celoti odločitev sprejemanja posameznika in podjetje ne prevzema odgovornosti za odločanje posameznikov.
V sklop informativne narave, podjetje uvršča vse objavljene vsebine na katerem koli profilu ali strani, individualnem srečanju ali skupinskem dogodku. Zato uporaba slednjih je v domeni popolne odgovornosti posameznika. Slednji se s plačilom ali potrditvijo udeležbe, storitve ali nakupa, tudi strinja, da je seznanjen s pogoji poslovanja in da vsebine ne predstavljajo jamstva za odpravljanje njegovih ovir, bolezni, težav ipd. Ne glede ali je posameznik stranka ali uporabnik vsebin in storitev, sprejema odgovornost za lastno delovanje v celoti sam.

9. AVTORSKE PRAVICE PRI RABI VSEBIN
Podjetje v večini uporablja lastne slike in vsebine, zato je prepovedano karkšnokoli kopiranje, raba vsebin in vseh aktivnih spletnih oblik poslovanja podjetja.
Slike, ki pa niso v njegovi lasti, pa si pomaga pridobiti s pomočjo slikovnih aplikacij, ki ne zahtevajo rabo ali upoštevanje avtorskih pravic.
V primeru, da se med odnosom uporabnika ali stranke do podjetja ugotovijo nepravilnosti, se slednje lahko smatra kot kaznivo dejanje, za katerega lahko tudi poda prijavo zoper kršitelja, ki je lahko v nadaljevanju kazensko – materialno odgovoren.
10. KONČNE ODLOČBE
Za stranko ali naročnika ali uporabnika storitev podjetja AMANI S.P., se smatra vsaka polnoletna oseba z rabo vsebin in s svojim delovanjem na kateri koli spletni obliki podjetja.
S plačilom predračuna ali računa, s polnimi podatki stranke, tako slednja potrjuje seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja podjetja kot se v celoti strinja s POGOJI POSLOVANJA IN POLITIKO ZASEBNOSTI.
Z dnem odprtja podjetja so splošni pogoji in politika zasebnosti ter uporaba piškotkov stopili v veljavo in veljajo do njenega preklica ali do objave sprememjenjih pogojev, za katere stranka ne rabi predhodnjega obveščanja.
POLITIKA PLAČEVANJA STORITEV in IZDELKOV:
Podjetje svojih strank ne izpostavlja k spletnem bančnemu poslovanju, zato se vsa naročila izvajajo preko elektronskega naslova: narocila@amani.si!
Možnost plačila je :
a) BANČNO NAKAZILO (Plačilo predračuna) * IZDELKI + STORITVE
b) PLAČILO Z VALU (možnost pri vseh operaterijih z aplikacijo) * Plačilo MOŽNO SAMO ZA STORITVE!
Poslovanje v skladu s pogoji ponudnika storitve!
Išči